71% polskich kierowców niechętnie spogląda w stronę autonomicznej motoryzacji

71% polskich kierowców niechętnie spogląda w stronę autonomicznej motoryzacji

71% polskich kierowców niechętnie spogląda w stronę autonomicznej motoryzacji

0 komentarzy 📅17 grudnia 2017, 22:11

Dwie trzecie europejskich kierowców nadal chce samodzielnie prowadzić samochody – nawet, jeżeli na drogach rozpowszechnią się pojazdy autonomiczne.

Przeprowadzone ostatnio badanie Mazda Driver Project przekonuje, że przyjemność prowadzenia samochodu nie zanika w Europie, lecz pozostaje uczuciem podzielanym przez większość kierowców. Aż 71% Polaków deklaruje, że nawet jeśli pojazdy autonomiczne staną się zjawiskiem codziennym, woleliby nadal prowadzić swoje samochody samodzielnie.

Tylko 33% ankietowanych odpowiedziało, że „z aprobatą czeka na pojawienie się autonomicznych samochodów osobowych”.

Jak wynika z przeprowadzonego ostatnio dużego badania opinii konsumenckiej, którego treść Mazda właśnie podaje do wiadomości, dwóch na trzech europejskich kierowców chce zachować możliwość samodzielnego prowadzenia samochodów nawet wtedy, gdy na drogach rozpowszechnią się pojazdy autonomiczne.

Badanie ankietowe zrealizowane zostało przez Ipsos – renomowaną agencję badania rynku i opinii – w ramach prowadzonej przez Mazdę kampanii Drive Together, mającej na celu propagowanie przyjemności prowadzenia samochodu. Badanie przeprowadzono na próbie liczącej 11.008 osób na terenie najważniejszych rynków europejskich. Jego wyniki wykazały, że średnio 66% kierowców chce zachować możliwość samodzielnego prowadzenia samochodów – nawet jeżeli pojazdy autonomiczne staną się powszechnie dostępne. Odsetek tak odpowiadających kierowców wyniósł aż 71% w Wlk. Brytanii, Niemczech, Austrii i Polsce. Włochy (59%) były jedynym rynkiem, na którym wskaźnik ten nie przekroczył 60%.

Jednocześnie, badanie pokazuje, że tylko 33% kierowców „oczekuje rozpowszechnienia pojazdów autonomicznych”, przy czym we Francji i Holandii odsetek ten wyniósł zaledwie 25%, a w Wlk. Brytanii nie przekroczył 29%. Co ciekawe, badanie właściwie nie wykazało oznak większego poparcia dla pojazdów autonomicznych wśród młodszych grup wiekowych społeczeństw Europy – w grupie 18-24 lata odsetek poparcia na poziomie 33% był niższy niż w grupie 25-34-latków (36%) i w grupie 35-44 lat (34%).

Badanie dowodzi również istnienia silnego związku emocjonalnego kierowców z samochodami. Na poparcie tej tezy agencja podaje następujące statystyki: średnio 69% kierowców „wyraża nadzieję, że przyszłe pokolenia będą nadal miały możliwość i prawo samodzielnego prowadzenia samochodów” – w Polsce odsetek ten sięgnął aż 74%, a w Wlk. Brytanii, Niemczech, Francji i Szwecji osiągnął lub przekroczył 70%. Co więcej, 36% spośród respondentów deklarujących przywiązanie do prowadzenia samochodu, twierdzi, że czynność ta sprawia im przyjemność i odczuwa ją jako „poszerzenie granic własnej osobowości”. Ten odsetek wynosił 56% w Polsce i 46% we Włoszech. Z kolei 34% ankietowanych zgadza się z opinią, że prowadzenie samochodu należy do czynności zagrożonych zakazaniem i za pewien czas może się stać „zapomnianą przyjemnością”. We Francji, Włoszech i Polsce obawę taką wyraziło co najmniej 40% badanych.

Jeff Guyton, Prezydent i CEO Mazda Motor Europe, skomentował wyniki badania następująco: „Jako marka identyfikujemy się z tymi, którzy kochają prowadzić samochody. Jako kierowcy, sami kochamy to robić. Nasze badanie pokazuje bardzo wyraźnie, że istnieje w Europie wielka społeczność kierowców, którzy zgadzają się z nami w tej kwestii. Nie przeczę, że dla pojazdów autonomicznych także znajdą się pewne role, jednak dla nas – i jak się okazuje dla wielu innych – fizyczna i emocjonalna przyjemność prowadzenia samochodu jest wartością nie do zastąpienia.”

Dalsze wyniki badania pokazują, że 54% europejskich kierowców czasami „wybiera się na przejażdżkę dla samej przyjemności z jazdy” – w Szwecji ich odsetek sięga 73%, a w Wlk. Brytanii, Holandii, Polsce i Austrii przekracza 60%. Średnio 53% ankietowanych twierdzi, że „jazda samochodem to coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do B” – pod tym względem prowadzi Polska z wynikiem na poziomie 66%. Jednocześnie, 55% kierowców przyznaje, że jazda samochodem w towarzystwie rodziny lub przyjaciół może być „szczególnie przyjemną przygodą” – deklaruje tak ponad 60% respondentów w Hiszpanii, Włoszech, Szwecji i Polsce.

Komentarz eco-driving.info: nie sposób nie zauważyć, że już dziś część kierowców korzysta z pewnej formy autonomicznej jazdy – to jest: aktywnych tempomatów. Pomimo wszystko, pewnym zaskoczeniem jest tak wysoki odsetek kierowców akceptujących nowe technologie. Równie ciekawie wygląda odpowiedź na pytanie dotyczące „przejażdżek tylko dla przyjemności”. Przyznaje się do nich aż 73% Szwedów i nieco ponad 60% Polaków. Biorąc pod uwagę kulturę jazdy i poszanowanie przepisów intencja udzielonych odpowiedzi przez Polaków i Skandynawów może być diametralnie różna.

W dalszej części badania zapytano również o porównanie prowadzenia samochodu do innych czynności. W odpowiedzi wynika, że 37% odpowiadających woli prowadzenie samochodu od gier komputerowych, 23% woli tę czynność od wizyty w barze na drinka lub od uprawiania sportu – w Wlk. Brytanii wskazywało tak aż 37% odpowiedzi. We Włoszech i w Wlk. Brytanii 9% ankietowanych przedkładało jazdę samochodem ponad uprawianie seksu, przy czym w tej kategorii zaznaczyła się wyraźna różnica pomiędzy płciami: przyznało się do tego 12% kobiet i tylko 6% mężczyzn.

Tą cześć badania pozostawiamy bez dodatkowych komentarzy, ale jednocześnie możemy dodać, że znamy takie samochody, które budzą wśród kierowców bardzo silne emocje.

* Uwaga techniczna: dane pochodzą z badania konsumenckiego wykonanego przez Ipsos MORI na próbie liczącej 11.008 dorosłych osób z obszaru 11 rynków europejskich, przy czy, ma każdym rynku ankietowano co najmniej 1000 osób. Wszystkie ankiety przeprowadzone zostały w okresie od 7 do 22 września 2017 r. Dane z badania konsumenckiego są ważone względem znanych proporcji populacyjnych dorosłej ludności każdego kraju w zakresie wieku, płci i regionu zamieszkania.

Źródło: materiały prasowe Mazda

Udostępnij artykuł: