Księgowa i samochód w firmie

Księgowa i samochód w firmie

Księgowa i samochód w firmie

0 komentarzy 📅27 lipca 2016, 06:45

Dla małych przedsiębiorców sprawy związane z księgowością są zwykle trudne, a nawet kłopotliwe z uwagi na skomplikowane przepisy i rozporządzenia. Dlatego postanowiliśmy zapytać p. Ewelinę Bączak – samodzielną księgową o kwestie związanie z czterema kółkami w działalności gospodarczej.

eco-driving.info: Jak spowodować, żeby korzystanie z samochodu w działalności gospodarczej mogło być uznawane przez Urząd Skarbowy jako koszt.

Ewelina Bączak: Auto należy wprowadzić do działalności, a można to zrobić na kilka sposób w zależności od kilku czynników. Poniżej, postaram się opowiedzieć jak to wygląda w praktyce.

Samochód zakupiony przed rozpoczęciem działalności lub na osobę prywatną na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Auto wprowadzamy spisując  oświadczenie przez właściciela środka trwałego. Wartość do amortyzacji określamy na podstawie kwoty, za którą samochód był zakupiony – art. 22 g, ust. 3. updof.  Gdyby się okazało, że nie posiadamy dowodu zakupu (chodź jest to mało prawdopodobne) wartość początkową możemy ustalić na podstawie wyceny podatnika (szacując cenę rynkową i biorąc pod uwagę stopień zużycia podobnych egzemplarzy) – art. 22 g, ust. 8. updof. Podstawowy czas amortyzacji samochodu to 5 lat, ale w przypadku gdy jesteśmy w stanie udowodnić, że nabyty środek trwały był użytkowany przez poprzedniego właściciela dłużej niż 6 miesięcy, okres amortyzacji skracamy do 2,5 roku.  Jak wskazał organ, przez „używanie” należy rozumieć eksploatowanie. Choć przepisy nie regulują, jak należy udokumentować używanie środka trwałego, przyjąć trzeba, że mogą to być wszelkie wiarygodne dowody, np. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: faktury zakupu środka trwałego, ewidencji przebiegu pojazdu, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonych przez poprzedniego użytkownika lub oświadczenie poprzedniego użytkownika o używaniu środka trwałego w określonym czasie.
Najlepszym i najbardziej oczywistym dokumentem będzie z całą pewnością karta pojazdu bądź też książka serwisowa.

Według organu podatkowego: „(…) skoro przed dniem zakupu samochód osobowy używany był przez poprzedniego właściciela przez okres co najmniej 6 miesięcy, to Wnioskodawca może do celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną. Ponieważ minimalny okres amortyzacji w takim przypadku nie może być krótszy niż 30 miesięcy, to maksymalna indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego używanego wynosi 40%. Przy czym należy tu mieć na uwadze, iż indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być stosowane tylko przy amortyzacji liniowej. (…)”

ECOD: Jak wygląda odliczenie podatku VAT przy zakupie na umowę kupna – sprzedaży?

EB: Niestety podatnik nie ma prawa do odliczenia VATu. Jedynym kosztem będzie rozliczana amortyzacja i koszty związanie z eksploatacją oraz zakupem paliwa:

  • w podatku VAT 50 %;
  • w podatku dochodowym cała kwota netto + 50 % nieodliczonego VATu;
  • polisy ubezpieczeniowe bez podatku vat, za to w pełnej kwocie ubezpieczenia w podatku dochodowym.

W tym przypadku nie „opłaca się” kupować drogiego samochodu, ponieważ jeśli jego wartość przekroczy 20 000 euro (kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania), to nadwyżka tej kwoty w żaden sposób nie będzie uwzględniona w kosztach.

Zakup samochodu do działalności na fakturę VAT. Samochód wprowadzamy do ewidencji środków trwałych w kwocie netto + 50% nieodliczonego podatku VAT (VATu możemy odliczyć tylko 50%  – zmiana od kwietnia 2014 r., wcześniej odliczaliśmy 60 % , ale nie więcej niż 6 000 zł.  Obecnie limit kwotowy nie obowiązuje).

Podobnie jak w przypadku zakupu auta na umowę kupna-sprzedaży, amortyzujemy samochód przez  5 lat (w przypadku nowych samochodów), lub 2,5 roku jeżeli zakupiliśmy używane auto.

Również w tym przypadku nie „opłaca się” kupować drogiego samochodu, ponieważ jeśli jego wartość przekroczy 20 000 euro, to nadwyżka tej kwoty w żaden sposób nie będzie uwzględniona w kosztach.
Kupujemy samochód na kredyt. Z faktury VAT na zakup samochodu odliczamy 50% VATu, pozostałe 50% doliczamy do kwoty netto i od tej wartości liczymy amortyzacje. Część odsetkowa z kredytu (nie cała rata) stanowi koszt działalności w momencie zapłaty.
Od zakupu paliwa i pozostałych kosztów związanych z autem odliczamy 50 % VATu, drugie 50% jest kosztem w podatku dochodowym. Również  w tym przypadku nie „opłaca się” kupować drogiego samochodu, ponieważ jeśli jego wartość przekroczy 20 000 euro), to nadwyżka tej kwoty w żaden sposób nie będzie uwzględniona w kosztach działalności.

Leasing operacyjny. Takiego auta nie amortyzujemy, ponieważ nie jesteśmy jego właścicielami. Koszt stanowi faktura za ratę leasingową , VAT z niej jest odliczany tylko w 50%, pozostałe 50% stanowi koszt w podatku dochodowym. Od zakupu paliwa i pozostałych kosztów związanych z autem odliczamy 50% VATu, drugie 50% jest kosztem w podatku dochodowym. Tutaj nie mamy ograniczenia jak w poprzednich przypadkach, że wartość auta nie może przekroczyć 20 000 euro. Po zakończeniu okresu leasingowego, auto możemy wykupić na firmę i amortyzować je .

Indywidualne stawki amortyzacyjne mogą zostać ustalone, jeżeli środek trwały jest używany (przy czym przez to pojęcie należy rozumieć sytuację, w której podatnik może udowodnić, iż dany środek trwały był wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy) lub ulepszony oraz został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego spełnia te przesłanki, bowiem był wykorzystywany w trakcie umowy leasingu i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, bowiem był amortyzowany przez leasingodawcę.

Zakupiony środek trwały możemy zaklasyfikować jako „używany” i zastosować przyspieszoną stawkę amortyzacyjną. Jeżeli wartość zakupu nie przekracza 3 500 zł, możemy go amortyzować jednorazowo w miesiącu oddania do użytku.

Jeżeli wartość zakupu przekracza tę kwotę – minimalny okres amortyzacji podatkowej wynosi 2,5 roku.

Leasing finansowy. W tym przypadku jesteśmy właścicielami samochodu i możemy go amortyzować przez 5 lat. Od zakupu paliwa i pozostałych kosztów związanych z autem odliczamy 50% VATu, drugie 50% jest kosztem w podatku dochodowym. Oprócz tego koszt będzie stanowiła część odsetkowa miesięcznych rat leasingowych.

eco-driving.info: bardzo dziękujemy za wyczerpujące wyjaśnienia. Aż ciśnie się na usta pytanie jak rozliczać koszt paliwa w autach elektrycznych, ale do tego tematu jeszcze pewnie wrócimy już niebawem.

Udostępnij artykuł: