Ogólnopolskie badanie kierowców

Ogólnopolskie badanie kierowców

Ogólnopolskie badanie kierowców

0 komentarzy 📅26 czerwca 2016, 19:55

W czerwcu br. rozpoczęło się ogólnopolskie badanie kierowców „W ruchu drogowym #jestemoffline” poświęcone problemowi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu. Głównym motywem podjęcia badania jest wczesne kształtowanie się ryzykownych postaw wobec używania telefonów w trakcie jazdy oraz konieczność wypracowania skutecznych metod prewencji.

Celem badania jest ocena stopnia zagrożenia w ruchu drogowym, jakie niesie korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, pomiar skali zjawiska oraz wyznaczenie działań prewencyjnych. Zaplanowano, że w badaniach do końca roku 2016 weźmie udział ok. 100 tys. osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz kandydatów na kierowców. Każdy uczestnik badania otrzyma informację zwrotną na swój temat, a po zakończeniu badania – finalny raport. Rozlosowane zostaną również nagrody.

Postawy kształtują zachowania

Postawy wobec używania telefonów w trakcie jazdy kształtują się u kierowców bardzo wcześnie, jeszcze przed uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdem. Badania przeprowadzone na próbie ponad 21 tys. młodych Polaków (12-18 lat) wykazały, że 15-20% młodzieży nie widzi nic złego w fakcie prowadzenia samochodu i korzystania w tym czasie z urządzeń mobilnych w niedozwolony sposób, a co piąta młoda osoba dopuszcza możliwość dyskretnego korzystania z telefonu komórkowego w trakcie prowadzenia pojazdu bez zestawu głośnomówiącego.

Mimo tego, że większość osób w tym wieku nie posiada jeszcze uprawnień do prowadzenia samochodu, to powyższy sposób myślenia może nasilać skłonność do ryzykownych zachowań na drodze, gdy kandydaci dołączą do grona kierowców. Istnieje zatem bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że z chwilą uzyskania prawa jazdy, młodzi ludzie będą poruszać się po drogach z telefonem w ręce.

Skala zjawiska używania telefonów w trakcie jazdy

Wyniki Europejskiego Barometru Odpowiedzialnej Jazdy jednoznacznie wskazują, że korzystanie z urządzeń mobilnych w trakcie prowadzenia pojazdu jest bardzo ważnym problemem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy. Z przeprowadzonych badań wynika, że wysyłanie SMS-ów podczas jazdy w opinii co trzeciego badanego oraz korzystanie z telefonu komórkowego (w opinii 18% respondentów), jest najbardziej niebezpiecznym zachowaniem podejmowanym przez kierowcę w ruchu drogowym. Polscy kierowcy relatywnie najmniej, w porównaniu do innych uczestników badania, są świadomi zagrożeń związanych z pisaniem SMS-ów i korzystaniem z telefonu komórkowego.

Z tych samych badań dowiedzieć się można, że 35% badanych rozmawia przez telefon podczas jazdy nie używając zestawu głośnomówiącego, a 26% wysyła lub/i odczytuje SMS-y lub e-maile podczas jazdy. Badanie ma zweryfikować hipotezę, że kierowcy mają niskie subiektywne poczucie rozproszenia uwagi podczas korzystania z telefonów w trakcie jazdy. Na poziomie świadomym wiedzą, na czym polega ryzyko używania urządzeń mobilnych, jednak nie biorą pod uwagę możliwości, że to oni mogą być sprawcami wypadku. Negatywne konsekwencje korzystania z telefonów w trakcie jazdy są traktowane czysto hipotetycznie.

Ryzyko wypadków a używanie telefonów w trakcie jazdy

Metaanaliza 28 badań potwierdziła wiele doniesień na temat obniżenia możliwości percepcyjnych, fizycznych i przetwarzania informacji przez kierowców, gdy angażują się w obsługę telefonu w trakcie jazdy. Podczas pisania i czytania SMS-ów kierowcy częściej i na dłużej odwracają wzrok od drogi, wolniej reagują na niespodziewane przeszkody na drodze oraz są zaangażowani w większą liczbę kolizji i wydarzeń bliskich kolizji.

 

OFFLINE-czarne-prostokat

Policja w Polsce nie prowadzi statystyk związanych z liczbą wypadków, które są bezpośrednim skutkiem korzystania z telefonu komórkowego w trakcie kierowania pojazdem, brak jest szczegółowych analiz zachowań poprzedzających wypadek. W raporcie Policji pt.: „Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku” nie ma wzmianki o liczbie wypadków spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z telefonu komórkowego. W roku 2014 aż w 1100 przypadkach nie ustalono jednoznacznej przyczyny wypadku drogowego.

Autorski kwestionariusz

Na potrzeby badania skonstruowano autorski kwestionariusz do pomiaru skłonności do nałogowego korzystania z telefonu oraz kwestionariusz do pomiaru częstości wykonywania w kabinie samochodu czynności rozpraszających uwagę. Na podstawie wyników badania zostanie sporządzony raport na temat używania telefonów komórkowych w ruchu drogowym przez polskich kierowców. Oprócz danych statystycznych, uwzględni on najważniejsze praktyczne rekomendacje podnoszące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zebrane dane stanowić będą materiał wyjściowy do dalszego kompleksowego procesu edukacji kandydatów na kierowców, pieszych oraz użytkowników pojazdów mechanicznych.

Badanie realizowane jest przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Fundację ZenDriving, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Edukacji, Rozwoju i Szkoleń CERS. Uzyskało aprobatę i patronat Polskiego Związku Motorowego, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Link do badania: http://www.bitly.com/jestemoffline

Kontakt: dr Maciej Dębski, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, tel. +48 512 474 482

Udostępnij artykuł: