Renault, Nissan i Mitsubishi Motors zacieśniają współpracę

Renault, Nissan i Mitsubishi Motors zacieśniają współpracę

Renault, Nissan i Mitsubishi Motors zacieśniają współpracę

0 komentarzy 📅24 września 2017, 14:40

Renault, Nissan i Mitsubishi Motors zacieśniają współpracę i przyspieszają realizację projektów z wykorzystaniem wspólnych platform, silników i nowych technologii.

Alians 2022 – sprzedaż, przychody i synergia

W tym roku Renault, Nissan i Mitsubishi Motors stały się największą na świecie grupą motoryzacyjną, biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży. W pierwszej połowie 2017 r. ich sprzedaż wzrosła o siedem procent rok do roku, do 5,27 mln sztuk, podczas gdy łączna sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnęła łączną liczbę ponad 500 000 sztuk.

Według prognoz, całkowita sprzedaż jednostkowa spółek członkowskich osiągnie do końca realizacji planu 14 milionów pojazdów rocznie. Przewiduje się także, że łączne przychody finansowe do tego czasu osiągną 240 miliardów dolarów, czyli o ponad 30 procent więcej, przy łącznych dochodach osiągniętych w 2016 roku w wysokości 180 miliardów dolarów.

Nowy plan 6-letni zakłada realizację następujących celów:

 • Ponad 9 mln. pojazdów zbudowanych na bazie 4 wspólnych platform
 • Proporcja wspólnych układów napędowych wzrośnie z jednej trzeciej do trzech czwartych całkowitej produkcji
 • Kolejne efekty synergii spodziewane są w dziedzinie elektryfikacji, łączności oraz technologii pojazdów autonomicznych.
 • Zostanie zaprezentowanych 12 modeli z napędem elektrycznym, wykorzystujących dostępne platformy dla tego typu aut (EV) oraz podzespoły.
 • Zadebiutuje 40 nowych modeli wykorzystujących technologię jazdy autonomicznej (AD – autonomous drive)
 • Wejście na rynek usług transportu publicznego związanych z obsługą pojazdów zrobotyzowanych.

Dwanaście nowych samochodów elektrycznych o zerowej emisji zostanie wprowadzonych na rynek do roku 2022, wykorzystując nowe, wspólne dla wielu segmentów, platformy pojazdów elektrycznych i komponenty. W tym samym okresie zostanie wprowadzonych 40 pojazdów z różnymi poziomami funkcji autonomicznych, aż do samochodów o pełnej autonomii. Przejęcie roli operatora usług w zakresie pojazdów zautomatyzowanych, świadczących usługi transportowe, jest zasadniczą częścią nowej strategii usług związanych z mobilnością.

Główne cele grupy to:

1. Umacnianie pozycji lidera w dziedzinie pojazdów elektrycznych (EV)

Jako pionierzy i światowy lider w dziedzinie sprzedaży pojazdów z napędem elektrycznym (EV), złączone sojuszem firmy planują utrzymać pozycję numeru jeden wśród głównych dostawców masowo produkowanych i przystępnych cenowo samochodów elektrycznych na całym świecie. Do 2022 r. spółki członkowskie znacznie zwiększyłyby zasięg swoich produktów we wszystkich głównych segmentach na kluczowych rynkach – w Japonii, USA, Chinach i Europie.

Sektor technologii elektrycznych obejmuje:

 • Wspólną, skalowalną platformę EV dla wielu klas samochodów do roku 2020, z prognozą, że do roku 2022 70% wolumenu EV będzie opierać się na wspólnych platformach Nową rodzinę silników i akumulatorów dla EV, które mają zostać wprowadzone od 2020 r., do modeli firm członkowskich
 • 12 nowych, zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych, które zostaną wprowadzone do produkcji do 2022 r
 • Uzyskanie zasięgu ponad 600 km dla EV osiągniętego do 2022 r., w oparciu o metodologię homologacji NEDC
 • 30-procentowy spadek kosztu akumulatorów od 2016 do 2022
 • 15 minutowy czas ładowania, aby zapewnić zasięg 230 km do roku 2022, wzrost z 90 km osiąganych w 2016 r. Rezultat osiągnięty w oparciu o metodologię homologacji NEDC.
 • Zoptymalizowany, płaski kształt akumulatorów, zapewniający dodatkową przestrzeń kabiny i większą elastyczność projektowania
 • Przyjęcie nowej technologii PHEV opracowanej przez Mitsubishi Motors jako wspólnego rozwiązania PHEV w segmencie C/D do roku 2022

2. Dostarczenie pojazdów autonomicznych i zrobotyzowanych

Firmy członkowskie są w trakcie opracowywania 40 pojazdów wyposażonych w różne poziomy technologii autonomicznej jazdy (AD); debiutują one do 2022 r.

Programy testowe są prowadzone w różnych regionach świata, w ramach rozwoju technologii autonomicznych (AD). Mają one umożliwić firmom członkowskim zaoferowanie zaawansowanych funkcji AD dla pojazdów popularnych z rynku masowego. Harmonogram wdrażania AD będzie obejmował:

 • 2018: Wysoce autonomiczny pojazd do wykorzystania na autostradach – przy ciągłym monitorowaniu otoczenia przez człowieka.
 • 2020: Wysoce autonomiczny pojazd do użycia w miastach – przy ciągłym monitorowaniu otoczenia przez człowieka.
 • 2020: Wysoce autonomiczny pojazd do wykorzystania na autostradach – z okazjonalną interwencją kierowcy.
 • 2022: Pierwszy w pełni autonomiczny pojazd samochodowy – bez konieczności interwencji człowieka.

Testy praktyczne są kontynuowane w samochodach typu „robo” z partnerami DeNA (Japonia) i Transdev (Francja). Ich zadaniem jest utorowanie drogi do nowej ery mobilności, w której powstała grupa ma stać się:

 • Kluczowym operatorem usług transportowych związanych ze zrobotyzowanymi pojazdami, który będzie również zawierał kolejne umowy partnerstwa w tej dziedzinie
 • Głównym graczem i dostawcą pojazdów do celów transportu publicznego i usług typu car-sharing.

3. Uruchamianie usług łączności i mobilności

Zespół łączności pomiędzy samochodami i usług mobilnych opracowuje nowe usługi związane z mobilnością i planuje współpracę z kolejnymi partnerami. Ponadto nowe rozwiązania łączności dla klientów końcowych będą dostępne w pojazdach już w 2018 roku. Obejmują one:

 • Wspólny system informacyjno-rozrywkowy i wspólny system łączności wewnątrz pojazdu
 • Uruchomienie platformy Connected Cloud w celu zarządzania wszystkimi interfejsami danych
 • Rozwiązanie chmurowe zapewni bramę do usług AD dla pojazdów autonomicznych, zrobotyzowanych, samojezdnych pojazdów dostawczych i transportu publicznego.

Platforma Connected Cloud zapewni wydajność operacyjną dla firm członkowskich, takich jak usprawnienie zarządzania logistyką oraz lepsze wykorzystanie wymiany danych w produkcji, a także jako mechanizm redukcji kosztów gwarancyjnych.

Plan łączności będzie obejmował rozwój otwartego ekosystemu, który umożliwi wdrażanie nowych usług i funkcji w całym cyklu życia pojazdu.

Źródło: Mitsubishi Motors Polska

Udostępnij artykuł: