Rządowe wsparcie dla projektów w branży motoryzacyjnej

Rządowe wsparcie dla projektów w branży motoryzacyjnej

Rządowe wsparcie dla projektów w branży motoryzacyjnej

0 komentarzy 📅27 września 2016, 21:26

5 września 2016 ogłoszono program sektorowy INNOMOTO w ramach POIR 1.2 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) dla sektora motoryzacyjnego. Wnioskodawcą o ustanowienie programu sektorowego dla branży motoryzacyjnej jest Polska Izba Motoryzacji, która reprezentuje Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” zawarte przez następujące jednostki:

  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
  • Polską Izbę Motoryzacji (PIM)
  • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
  • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)
  • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZMPiAP)
  • Związek Pracodawców Motoryzacji.

Celem programu jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze innowacyjnych produktów i usług sektora motoryzacyjnego. W ramach programu zostały zdefiniowane obszary i zagadnienia badawcze. Dotyczę one przede wszystkim:

  • Innowacyjnych technologii produkcji, regeneracji, odzysku i recyclingu.
  • Innowacyjnych pojazdów i napędów.
  • Innowacyjnych części, komponentów, i systemów do zastosowaniach w pojazdach.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej od 5 października do 21 listopada 2016r. Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie do wdrożenia wyników projektu.

W ramach strategii rozwoju elektromobilności INNMOTO może się okazać dobrą zachętą dla firm mogących realizować projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, w szczególności motoryzacji niskoemisyjnej. Zwłaszcza w tym zakresie należy pamiętać o potrzebie budowy odpowiedniej infrastruktury, jak choćby stacje zasilania czy teleinformatyczne systemy łączności i rozliczeń, a także specjalistyczne systemu telematyczne dla miejskiego car-sharingu. Spore zainteresowanie samą elektromobilnością widać również we władzach lokalnych, gdzie ponad 30% polskich samorządowców deklaruje zainteresowanie budową takich usług na swoim terenie. Temat zostanie również poruszony w ramach paneli dyskusyjnych na I Międzynarodowych Targach Floty Ekologicznej – EkoFlota.

Udostępnij artykuł: