System eCall

System eCall

2 komentarze 📅28 grudnia 2013, 09:59

System eCall

W ostatnich kilku latach w UE podejmowane są starania wprowadzenia zintegrowanego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, zwanego eCall. To efekt analiz stanu bezpieczeństwa na drogach państw UE przeprowadzanych regularnie przez Komisję Europejską. System eCall to jeden z wniosków tych analiz – jego wprowadzenie ma zwiększyć szanse przeżycia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz zminimalizować ich skutki (a przez co ograniczyć ilość ofiar śmiertelnych).

Ecall stanowić ma on istotną część kompleksowej strategii poprawy efektywności i bezpieczeństwa transportu – eSafety, obejmującej przede wszystkim elektroniczną kontrolę stabilności pojazdu, redukcję efektu pól niewidocznych, kontrolę utrzymania w pasie jazdy, alerty szybkościowe, usprawnione systemy hamowania i adaptacyjne oświetlenie drogi. Natomiast system eCall będzie umożliwiał automatyczne lub ręczne uruchamianie wzywania pomocy w razie wypadku.

Na świecie istnieją komercyjne rozwiązania oferujące podobne funkcjonalności. W Polsce jednym z najbardziej popularnych jest rozwiązanie ISR – oferowane indywidualnie przez operatora system lub jako opcja instalowana przy zakupie nowego samochodu w ofercie kilku importerów. Zobacz też: ISR – Bezpieczeństwo pasywne.

Na czym polega system eCall?

Komisja Europejska zakłada, że od 1 października 2015 r. system ratunkowy eCall będzie instalowany we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Co oznacza, że każdy z producentów samochodów sprzedający swoje pojazdy w krajach UE musi wyposażyć je w urządzenie alarmowe eCall. Główne funkcjonalności takiego urządzenia są trzy: 1) automatyczne włączenie systemu i generowanie informacji o powstaniu kolizji drogowej (odbywa się to dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe), 2) nawiązanie łączności między centrum ratunkowym, a autem biorącym udział w kolizji (system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim centrum powiadamiania ratunkowego oraz przekazuje służbom ratunkowym informacje dotyczące wypadku, w tym o momencie zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży), 3) połączenie może być nawiązane również ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka wypadku.

schemat systemu ECall_800

Urządzenie eCall jako część systemu

Urządzenia eCall są jednym z elementów całego systemu, drugim jest zapewnienie obsługi zgłoszeń alarmowych i kierowania służb ratunkowych na miejsce wypadku. Aby urządzenie w samochodzie mogło łączyć się z centrum powiadamiania musi być zachowana między nimi łączność, dlatego kolejnym filarem są sprawnie działające systemy telekomunikacyjne (czyli w praktyce współpraca i ujednolicenie rozwiązań między operatorami komórkowymi w EU). Projekt eCall stanowi uzupełnienie dotychczasowego systemu połączeń alarmowych z numerem 112 o lokalizację użytkownika (E112).

W komunikacie Komisji Europejskiej (KOM(2009) 434 wersja ostateczna), stwierdza się co następuje:

…eCall jest paneuropejską usługą, która będzie funkcjonować we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w krajach, które przystąpią do tej inicjatywy. Usługa ta będzie dostępna we wszystkich pojazdach, niezależnie od marki, kraju i bieżącej lokalizacji pojazdu. eCall jest jedyną usługą o zasięgu paneuropejskim i nie wymagającą żadnych specjalnych umów ani dodatkowych urządzeń. Usługa będzie działać zarówno w miejscu zamieszkania, jak i podczas podróży służbowej czy na wakacjach…

Cel

Szacunki kosztów i zysków systemu wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Cele te mają być zrealizowane poprzez skrócenie czasu przyjazdu służb ratowniczych na miejsce wypadku: o 40% na terenie miast i o 50% na terenach pozamiejskich. Im krótszy czas upływa od wypadku do momentu udzielenia pomocy, tym więcej ofiar przeżywa a skutki odniesionych przez nie obrażeń są mniejsze. Dlatego cenna jest każda minuta. Często osoby poszkodowane w wypadku nie są w stanie wezwać służby ratunkowe, bądź – będąc w szoku – nie zrobią tego od razu. Dokładnie wg. takiego toku zdarzeń powstał pomysł na automatyczny system powiadamiania eCall.

Współpraca przy tworzeniu systemu

W świetle opracowanych dokumentów i obowiązujących już regulacji prawnych dotyczących architektury techniczno – organizacyjnej Paneuropejskiego Projektu eCall, jest przy tym projekcie możliwa i zarazem konieczna partnerska współpraca organów państwa, a sektorem prywatnym. Struktury państwowe są zobowiązane do zapewnienia (technicznie i operacyjnie) reakcji przez Państwowe Służby Ratownicze na otrzymaną informację o wypadku, wywołaną w trybie automatycznym lub ręcznym z pojazdu wyposażonego w system eCall oraz zapewnienie działania w sposób ciągły systemu telefonu 112 kompatybilnego z E112. Podmioty prywatne (producenci urządzeń, operatorzy komórkowi i inni) partycypują w części nakładów poniesionych na uruchomienie systemu.

Kwestią nie uregulowaną (bądź w trakcie regulacji) pozostaje możliwość korzystania z innych danych zbieranych przez urządzenia zamontowane w samochodzie i przesyłanie ich do producentów pojazdów. Informacje takie jak styl jazdy kierowcy (zużycie paliwa, praca silnika, hamowanie), mniejsze kolizje i stłuczki, wymiany części zamiennych i wiele innych producenci mogą uzyskać w ramach instalacji eCall. Przesył danych podobnie jak sygnału alarmowego następuje drogą GSM. Krok dalej idzie FIGIEFA – europejska federacja dystrybutorów rynku niezależnego – żąda ona od Komisji Europejskiej zapewnienia firmom zajmującym się produkcją i sprzedażą hurtową części motoryzacyjnych oraz warsztatom samochodowym sprawiedliwego dostępu do takich samych funkcji oraz informacji co producentom samochodów.

Okazuje się zatem, że obok bezpieczeństwa system eCall oraz jego pochodne możliwości wpływają na niezwykle intratne gałęzie gospodarki.

Polska a eCall

12 grudnia br. wiceszef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski poinformował w sejmie posłów, że Polska będzie na czas gotowa do uruchomienia systemu eCall, zarówno od strony prawnej jak i technologicznej. Wg. analiz ministerstwa cena aut z urządzeniami ma wzrosnąć o ok. 100 euro. W kwestii bezpieczeństwa przesyłanych danych Huskowski przyznał, że istnieje ryzyko wykorzystania systemu do śledzenia właścicieli samochodów. Poza podkreśleniem potrzeby wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń nie przedstawił konkretnych rozwiązań. Interesująca informacja przedstawiona przez wiceszefa MAC dotyczyła zainteresowania systemem przez firmy ubezpieczeniowe, które „w jakimś stopniu zamierzają partycypować w kosztach”. Zaznaczył, że obecnie nie zna konkretów.

Podsumowanie

System eCall jest jedną z części kompleksowej strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenia efektywności transportu w Europie. Dotychczas w intensywnych pracach i testach (program o nazwie HeRO) bierze udział 14 państw (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Rumunia, Szwecja, Turcja). Część państw (takich jak np. Polska) korzysta z już zdobytej wiedzy i praktyk (ale nie z funduszy Unijnych) w ramach przygotowań przed ostatecznym wdrożeniem.

Na równi z techniką (urządzenia telemetryczne do przesyłania sygnałów, niezawodność działania czujników w momencie zaistnienia wypadku) niezwykle istotny jest czynnik ludzki – personel odpowiadający za przyjęcie zgłoszeń, koordynacja grup ratunkowych, nieustanne szkolenia. Do tego dochodzi jeszcze uporządkowanie kwestii bezpieczeństwa przesyłu danych z pojazdów, marketingowych możliwości korzystania z tych informacji, rozsądnego podziału usług dodanych opartych o eCall na sektor prywatny i publiczny. Państwa członkowskie czeka jeszcze sporo pracy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i przygotować europejczyków na nowe procedury i zmianę zachowań w sytuacjach zagrożenia życia na drodze. Ostateczny termin wdrożenia eCall (01.10.2015r.) wydaje się być nadal otwarty.

System eCall - przegląd
Bezpieczeństwo
Flota
5 Bardzo dobry
Udostępnij artykuł: